1. Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny dotyczący książki Pieśni Ludzi Morza – 20 morskich opowieści o pieśniach żeglarskich i szantach.

2. Strona jest prowadzona przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zwaną dalej Autorem.

3. Autor nie prowadzi sprzedaży ani dystrybucji książki. W związku z tym autor nie przyjmuje zamówień ani nie prowadzi żadnych rozliczeń z kupującymi.

4. Sprzedaż i dystrybucja, przetwarzanie danych osobowych w celu sprzedaży, a także wszelkie rozliczenia i ewentualne zwroty książki prowadzone są przez platformę AMAZON, działającą w Europie poprzez Amazon Europe Core S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (kapitał zakładowy: 154 560 EUR; Spółka wpisana do Rejestru Handlowego Luksemburga (R. C. S. Luxembourg) pod numerem: B-180022; Numer pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej: 10040783; numer rejestracyjny VAT: LU 26375245). Odział w Polsce: Amazon EU SARL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością oddział w Polsce: Warsaw UNIT – 10 piętro, ul. Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000827545; NIP 1080023913.

5. Dane osobowe pozostawione na stronie mogą dotyczyć wyłącznie kontaktu z Autorem. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu korespondencji, nie są one przekazywane stronom trzecim, ani przetwarzane w inny sposób, niż korespondencja osoby zainteresowanej z Autorem.

6. Znak wydawniczy Northern Seas jest prywatnym znakiem wydawczniczym pod którym Autor wydaje swoje książki. Northern Seas nie jest  zarejestrowanym wydawnictwem prowadzącym działalność gospodarczą.